Page 6 - IDEA Study 2 2017 Predatory journals in Scopus
P. 6

2004-2015 jsme ve Scopusu nalezli 306 tisíc výsledků v časopisech, které Jeffrey
  Beall v současné době považuje za predátorské. Scopus vůči predátorským časopisům
  rozhodně není imunní.
 Dlouhodobý trend je jednoznačný. Zatímco v roce 2004 se z těchto časopisů
  do Scopusu dostalo méně než 2 tisíce výsledků, což tvořilo zanedbatelný 0,1% podíl,
  v roce 2015 bylo nalezeno bezmála 60 tisíc výsledků, což odpovídalo téměř 3,0 %
  ze všech indexovaných výsledků. Do roku 2011 rostl podíl predátorských výsledků
  ve Scopusu po exponenciální křivce. Potom se růst na několik let zastavil. Avšak
  v roce 2015 došlo opět k výraznému nárůstu.
 Rostoucí rozsah predátorského publikování ohrožuje kredibilitu vědy zejména
  ve středně rozvinutých zemích v Asii a severní Africe s nízkou kulturou hodnocení
  vědecké práce a výsledků. Do budoucna je tedy třeba se mít na pozoru i v České
  republice. Nicméně obavy z toho, že vlivem tohoto fenoménu může dojít k rozkladu
  české vědy, se prozatím ukazují jako přehnané. Od českých autorů vychází
  v predátorských časopisech indexovaných ve Scopusu pár stovek článků ročně. Jedná
  se o zlomek z celkových výsledků s českou stopou. Navíc jsou tyto pochybné články
  silně soustředěny v několika málo predátorských časopisech.
 Beallovy seznamy je nutné používat opatrně. Predátorské časopisy, které za poplatek
  obratem otisknou cokoliv, určitě existují. Nicméně i zběžný pohled na data za Českou
  republiku ukazuje, že zejména na základě seznamu vydavatelství mohou být nařčeny i
  časopisy, které „predátorské“ v pravém slova smyslu být nemusí. Nasvědčuje tomu i
  zjištění, že v časopisech nalezených na seznamu vydavatelství se soustřeďují výsledky
  od autorů ze zemí s vyspělou kulturou hodnocení vědy, ve kterých mají pochybné
  publikace mizivou šanci na úspěch.

                             4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11