Page 5 - IDEA Study 2 2017 Predatory journals in Scopus
P. 5

Studie 2 / 2017

  Predátorské časopisy ve Scopusu2

                         BŘEZEN 2016

                VÍT MACHÁČEK a MARTIN SRHOLEC

                      Shrnutí

 Studie mapuje rozsah pronikání tzv. „predátorských“ vědeckých časopisů do citační
  databáze Scopus. Predátorské časopisy jsou postaveny na placeném open access
  modelu, provádějí ledabylé či vůbec žádné peer review, i když navenek tvrdí opak.
  Nejhorší z nich za úplatu otisknou téměř cokoliv. Z pohledu českého prostředí je
  zařazení časopisu do Scopusu rozhodující pro získání bodů ve vládním hodnocení
  výsledků výzkumných organizací, tzv. kafemlejnku. Motivace využívat služeb
  predátorských časopisů indexovaných ve Scopusu tak v tomto systému hodnocení
  dostávají zřejmý fiskální rozměr.

 Analýza vychází ze seznamu potenciálních „predátorů“ od Jeffreyho Bealla
  z University of Colorado. Na svém blogu vede dva pravidelně aktualizované seznamy:
  i) seznam samostatných časopisů, tj. „list of stand-alone journals“, který obsahuje
  jednotlivé predátorské časopisy; a ii) seznam vydavatelství, tj. „list of publishers“,
  který poukazuje na pochybná vydavatelství zpravidla s více časopisy. Seznamy určitě
  nejsou bezchybné, ale jsme přesvědčeni, že jsou poměrně reprezentativní.

 S pomocí databáze Ulrichsweb jsme sestavili ucelený přehled časopisů, které Jeffrey
  Beall podezírá z predátorství. Přehled zahrnuje nejenom samostatné časopisy, jejichž
  názvy jsou snadno k mání přímo v seznamu samostatných časopisů, ale také
  časopisy, které vychází pod hlavičkou vydavatelství uvedených seznamu
  vydavatelství. ISSN těchto časopisů byly následně vyhledány v databázi Scopus.
  Seznam predátorských časopisů, které pronikly do Scopusu, jsme vytvořili jako vůbec
  první na světě.

 Celkově bylo v Ulrichswebu nalezeno 3 218 časopisů, z toho 281 na seznamu
  samostatných časopisů a 2 937 podle seznamu vydavatelství. Při prohledání Scopusu
  bylo zjištěno 405 časopisů s alespoň jedním indexovaným výsledkem. Za období

2 Tato studie vznikla díky podpoře AV ČR v rámci Strategie AV21 v české mutaci jako Studie 16/2016
v listopadu téhož roku. Za cenné připomínky děkujeme Danielu Münichovi. Případné nepřesnosti,
opominutí nebo chyby však padají jen a pouze na hlavy autorů.

                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10