Page 4 - IDEA Study 2016 01 Publication Output
P. 4

Studie 1 /2016

 Mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu
       vědních oborů v České republice5

   ŠTĚPÁN JURAJDA2), STANISLAV KOZUBEK3), DANIEL MÜNICH2), SAMUEL ŠKODA2)67

                       Shrnutí

V nedávné studii Jurajda a Münich (2015)8 jsme prezentovali oborová srovnání publikační
výkonnosti českých pracovišť výzkumu. Tato srovnání, která byla založena na relativní
výkonnosti pracovišť v daném oboru v rámci České republiky (ČR), neměla možnost
napovědět, která pracoviště v ČR jsou na mezinárodní úrovni výzkumu a která za ní zaostávají.
Je například možné, že pracoviště, které není na špici daného oboru v ČR, je přesto svou
kvalitou výzkumu na mezinárodní úrovni, protože se nachází v oboru, který má v ČR velmi
vysokou kvalitu výzkumu. V této studii nabízíme první krok směrem k mezinárodnímu
srovnání výzkumné produkce domácích pracovišť: porovnáváme publikační výkon celých
vědních oborů v ČR se zahraničím. Naše srovnání jsou založena na článcích publikovaných
v období 2010-2014 a obsažených v databázi Web of Science (WoS). Do srovnání jsme zahrnuli
jedenáct malých a středně velkých zemí, z nichž jen v jedné je mateřským jazykem angličtina.
Jde o pět evropských zemí bývalého sovětského bloku, o čtyři země západní Evropy a o dvě
mimoevropské země.

Naše srovnání, na rozdíl od většiny podobných mezinárodních bibliometrických srovnání,
ukazuje nejen celkovou kvantitu vědecké publikační produkce postiženou ve WoS, ale
i rozložení její kvality. To umožňuje srovnat pozici vědních oborů v ČR po stránce celkového i
excelentního publikačního výkonu. Ukazujeme také dynamiku mezinárodního postavení
vědních oborů ČR v čase.

5 Tato studie vznikla díky podpoře AV ČR v rámci Strategie AV21. Autoři děkují ing. J. Kovaříkovi za
spolupráci při získávání informací z WoS.
6 Think-tank IDEA v rámci CERGE-EI, společného akademického pracoviště Národohospodářského ústavu
AV ČR, v. v. i. a Centra pro ekonomický výzkum a doktorská studia Univerzity Karlovy.
7 Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

8 http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_5_2015_Publikacni_vykonnost/IDEA_Studie_5_2015_Publikacni_vykonnost.html

                                    2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9