Page 1 - IDEA Study 2 2017 Predatory journals in Scopus
P. 1

INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU
              projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

 INSTITUT FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS
         A Project of the Economic Institute of the Czech Academy of Sciences

    Predatory journals
       in Scopus

              March 2017
       VÍT MACHÁČEK, MARTIN SRHOLEC
   1   2   3   4   5   6